Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - публични покани

НАЧАЛОНачало"Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ "Иван Вазов", гр. Дългопол за 2015 г".


„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ „Христо Ботев”, с. Цонево за 2015 г.”.

2014-11-05
Изработване на Общ устройствен план на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ в два етапа – Предварителен проект с опорен план и Окончателен проект и изготвяне на екологична оценка, включваща и оценка на съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на мрежата на нат

2014-10-30 16:35:07
1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®