Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - договаряне без обявление

НАЧАЛОНачало„Извършване на СМР в обхвата на проект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.Аспарухово, община Дългопол”, поддейност 1„ ''Ремонт на пешеходна зона по ул."Христо Патр


Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконстру


„Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконстр


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®