Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачалоОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ” ПО  ДОГОВОР...


ПОКАНА за участие в пресконференция по проект „Активни за равни възможности” по Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  


Община Дългопол организира начална пресконференция, провеждаща...


СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „Активни за равни възможности” Договор №BG05M9OP001-2.005-0014-C01

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване...


1 2 3

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®