Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - договаряне без обявление

НАЧАЛОНачалоВъзлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 5 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в Градски исторически музей”

17:00:00 2016-04-12
Доставка на електрическа енергия за обекти, собственост на община Дългопол за 2016 г.


"Периодични доставки на природен газ до обекти,собственост на община Дългопол за 2016-2018 г. "Предмета на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на община Дългопол със срок на изпълнение 36 месеца, от датата на сключване на договора.


1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®