Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - публични покани

НАЧАЛОНачалоОбособена позиция 1:“ Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол” Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа в населените места в община Дългопол за 2016 г.”

15:30:00 2015-12-03
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол за 2016 г.”.


„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ”

16:26:00  2015-12-03
1 2 3 4 5 6

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®