Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - открити процедури

НАЧАЛОНачало„Изработване на работни проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Дългопол за финансиране по ПРСР 2014-2020 за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол”

16:14:00 2016-04-05
Инженеринг (проектиране и строителство) на обект «Възстановяване на ифраструктура-улици, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол», както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект

15:30:00 2016-03-24
„Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол”, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в СОУ „Назъм Хикмет”- с. Медовец” Обособена позиция № 2 – Изпълнение


1 2 3

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®