Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община Дългопол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проект за изменение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дългопол.


Мотивите са посочени в публикувания на интернет страницата на община Дългопол доклад  от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на община Дългопол.


Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуването на настоящата обява на е-mail: obshtina@dalgopol.org  или в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 132.


Докладна записка и проекторешение в Раздел Публично обсъждане


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Кмет на Община Дългопол


Публикувано на:18.02.2020 г.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®