Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за публикувани заповеди за разпределение на масиви за 2019-2010 г.


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДЪЛГОПОЛ


п. код 9250, град Дългопол, адрес гр.Дългопол, телефон 0517/222


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО


ЗЕМЕДЕЛИЕ  ГР. ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА:


ЗАПОВЕД №№ РД19-04-148/30.09.2019г, РД19-04-149/30.09.2019г, РД19-04-150/30.09.2019г., РД19-04-151/30.09.2019г., РД19-04-152/30.09.2019г., РД19-04-153/30.09.2019г., РД19-04-105/26.09.2019г., РД19-04-154/30.09.2019г., РД19-04-155/30.09.2019г., РД19-04-156/30.09.2019г., РД19-04-157/30.09.2019г., РД19-04-158/30.09.2019г., РД19-04-159/30.09.2019г., РД19-04-106/26.09.2019г., РД19-04-107/26.09.2019г., РД19-04-160/30.09.2019г., РД19-04-161/30.09.2019г.


НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА, ЗАЕДНО С ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: АРКОВНА,  АСПАРУХОВО,  БОРЯНА, ВЕЛИЧКОВО,  ДЪЛГОПОЛ, ДЕБЕЛЕЦ,  КАМЕН ДЯЛ,  КОМУНАРИ, КРАСИМИР, ЛОПУШНА,  МЕДОВЕЦ,  ПАРТИЗАНИ,  ПОЛЯЦИТЕ,  РОЯК,  САВА, СЛАДКА ВОДА И ЦОНЕВО ОТ ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020.


ЗАПОВЕДИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА ЗА РОЯК, САВА И КАМЕН ДЯЛ НА 26.09.2019Г., А ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЗЕМЛИЩА НА 30.09.2019Г.


СЪЩИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО.


 


 


 


ОС“ЗЕМЕДЕЛИЕ“


ДЪЛГОПОЛВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®