Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Проектът „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“ е финансиран с подкрепата на Европейския съюз по Програма „Европа за гражданите“


Приложимо за направление 2 – Мярка 2.2 „Мрежи от градове“
Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“
Направление 1 – „Европейска памет“ 

 В рамките на този проект са проведени пет събития:

Събитие 1 

Участие: В събитието „Моята европейска община” участваха 89 граждани, включително 6 участници от град Вила Нова де Червейра (Португалия), 6 участници от град Осило (Италия), 3 участници от град Нова Горица (Словения) ), 10 участници от град Дългопол (България). 

Местоположение / Дати: Събитието се проведе в Аксаково, България, от 15.05.2019 г. до 17.05.2019 г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше да направи сътрудничеството устойчиво и да разшири Мрежата от градове „Отворени градове“, да представи европейските постижения на общините, насърчавайки електронното участие в процеса на създаване на европейски политики. В рамките на срещата бяха проведени конференция „Който искат повече правят повече „Електронна симулационна игра „Европейски избори-2019”, Изследване „Чувствам се европеец или не?”, беше подредена изложба „Нашите европейски постижения”. Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта:  

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26 

Събитие 2 

Участие: В събитието „Моят европейски град” участваха 96 граждани, включително 7 участници от град Аксаково (България), 6 участници от град Осило (Италия), 6 участници от град Нова Горица (Словения), 6 участници от град Дългопол (България). 

 Местоположение / Дати: Събитието се проведе във Вила Нова де Червейра (Португалия), от 12.07.2019 г. до 14.07.2019 г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи отговорността на гражданите към европейските ценности, да повдигне въпросите за личностното значение на ЕС. В рамките на срещата беше демонстрирана „Олимпийска игра за европейските граждани – Няма граници за европейския дух” с цел присъединяване на различни хора по възраст, националност, физическо и здравословно състояние, беше проведено изследването „Какво означава ЕС лично за вас? “, беше обявен конкурсът „Аз съм европеец”. Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта: 

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=27  

Събитие 3 

Участие: В събитието „Моето европейско място” участваха 60 граждани, включително 5 участници от град Аксаково (България), 3 участници от град Вила Нова де Червейра (Португалия), 4 участници от град Нова Горица (Словения) , 4 участници от град Дългопол (България). 

Местоположение / Дати: Събитието се проведе в Осило (Италия), от 10.08.2021 до 12.08.2021

Кратко описание: Целта на събитието беше да се чуят гласове от периферията на ЕС относно мигрантските кризи, дебат за европейските проблеми, обмен на практики по основни проблеми: социално включване, малцинства, хора с по-малко възможности, безработица, NEET-и и др. Събитието допринесе да достигне до нуждите на гражданите и местните власти за обмен на добрите практики по европейски въпроси, които се отразиха на местното самоуправление като миграционна криза. В рамките на събитието се проведе дебат „Нашият глас трябва да бъде чут” за проблемите на периферията на ЕС, мигрантите, външната политика на ЕС, беше проведена конференция „Нашите европейски проблеми и нашето решение”. Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта.

В рамките на срещата беше демонстрирана „Олимпийска игра за европейските граждани – Няма граници за европейския дух” с цел присъединяване на различни хора по възраст, националност, физическо и здравословно състояние, беше проведено изследването „Какво означава ЕС лично за вас? “, беше обявен конкурсът „Аз съм европеец”. Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта:

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=29

Събитие 4

Участие: В събитието „Аз съм европеец” участваха 76 граждани, включително 5 участници от град Аксаково (България), 3 участници от град Вила Нова де Червейра (Португалия), 5 участници от град Осило (Италия) , 5 участници от град Дългопол (България). 

Местоположение / Дати: Събитието се проведе в Нова Горица, Словения (Словения), от 11/10/2021 до 13/10/2021

Кратко описание: Целта на събитието беше да се засили участието в демократичния процес на частична младеж, да се мотивира човек да бъде активен европеец, да се обменят практики за повишаване на европейския дух. В рамките на събитието бяха проведени: изследване „Какво означава да бъдеш активен европеец”, семинар „Как да бъдеш активен европеец”, конференция „Как да мотивираме хората да бъдат активни европеец” – обмен на практики за повишаване на европейския дух , бяха оценени творбите на конкурса „Аз съм европеец”, избрани победители, актуализирана Програма на НТ „Отворени градове” Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта:

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=30 

Събитие 5

Участие: В събитието „Нашият европейски дух” участваха 89 граждани, включително 4 участници от град Аксаково (България), 3 участници от град Вила Нова де Червейра (Португалия), 7 участници от град Осило (Италия), 4 участници от град Нова Горица (Словения).  

Местоположение / Дати: Събитието се проведе в Дългопол (България), от 22/02/2022 до 24/02/2022

Кратко описание: Целта на събитието беше съгласуваност „Правим много повече заедно“ чрез културен обмен, обмен на добри практики за популяризиране на географската, историческа и културна идентичност на страните партньори. В рамките на срещата се проведе конференция „Правим много повече заедно” беше проведен дебат „Какво загубихме и какво спечелихме от членството си в ЕС” – междукултурен диалог за културната идентичност. Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта:

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=31Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®