Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПРОДЪЛЖЕН Е СРОКА НА КОНКУРС "АЗ СЪМ ЕВРОПЕЕЦ"


 

Конкурс “ Аз съм Европеец ”

ОбщинаДългопол, като водеща организация по проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”  в партньорство с община Аксаково /България/, Вила Нова де Сейвейра /Португалия/, Озило /Италия/, Нова горица /Словения/ и с подкрепата на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Андрей Германов” - Дългопол, организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“ в следните категории:

 • Литературни творби;
 • Рисунка;
 • Фотография;
 • Видео

Конкурсът е организиран в рамките на проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“, финансиран по програма „Европа на гражданите“.

Конкурсът „Аз съм Европеец“,  цели да повиши чувството за принадлежност към Европа, да повиши разбирането на ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното разбирателство, да повиши европейския дух, да насърчи мисленето за бъдещето на Европа.

Начало на конкурса: 1.10.2019

Край на конкурса: 31.07.2021

 

Правила на конкурса „Литературни творби“

Литературните творби могат да бъдат есе, стихотворение, разказ.

Всички европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

- от 7 до 13 години;

- от 14 до 20 години;

- от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

Конкурсът за литературни творби „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

 • спазени ли са изисквания към заданието (дължина, ключови думи);
 • креативност и оригиналност на литературната творба;
 • яснота на посланието;
 • пълнота на мнението.

Правила на конкурса „Рисунка“

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 

 • от 7 до 13 години;
 • от 14 до 20 години;
 • от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

Конкурсът за рисунка  „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

 • креативност и оригиналност на рисунката
 • яснота на посланието

 

Правила на конкурса „Фотография“

Всички Европейски граждани между 14 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории:

 • от 14 до 20 години;
 • от 21 до 29 години

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

Конкурсът за фотография  „Аз съм Европеец“, се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

 • креативност и оригиналност на фотографията
 • яснота на посланието

  

Правила на конкурса „Видеоклип“

Всички европейски граждани между 14 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории:

 • от 14 до 20 години;
 • от 21 до 29 години

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

Конкурсът за видеоклип „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

 3.3 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

 • креативност и оригиналност на видео/клип
 • яснота на посланието

 

 

Изпращане на творбите

 1. Изпратени електронно, придружени от подписана форма за участие,

която можете да изтеглите от http://2019.europeinfuture.eu/?page=4&lang=en

      на следният адрес   contest@europeinfuture.eu.

 1. http://2019.europeinfuture.eu/?page=4&lang=enили получите на място.

Награди

 • Първа награда за всяка възрастова категория е материална награда на стойност 400 лв..

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®