Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, 

УВЕДОМЯВА 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Дългопол приема предложения и становища относно „Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол, на e-mail: obshtina@dalgopol.orgили в Центъра за административно обслужване, на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132

Докладна записка за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол

 

Георги Георгиев

Кмет на  Община Дългопол. 

Дата на публикуване: 23.09.2020 год.Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®