Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА за участие в пресконференция по проект „Активни за равни възможности” по Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Община Дългопол организира начална пресконференция, провеждаща се в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе в гр.Дългопол, на 26.05.2017 г. /петък/,

от 14:00 ч. в залата на ОбС-Дългопол.  

По време на пресконференцията ще бъде представeна презентация на проекта, включваща:

  • Обща цел на проекта.
  • Целевите групи.
  • Срокове и финансови параметри.
  • Основните дейности по проекта.
  • Очаквани резултати.

     Провеждане на дискусия 

За допълнителна информация:

Община Дългопол, гр.Дългопол, ул.Георги Димитров №105

Лице за контакти:  Денница Димитрова – Координатор проект

0517/22185

0882872230

ipa@dalgopol.org 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд”.

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®