Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

07.10.2020 г. - заповед № 646 / 14.08.2020 г.

07.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX-1219 и ХХ-1217,1218 кв.112 гр.Дългопол одобрен със заповед № 646 / 14.08.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 689 / 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-145 кв.16 с.Медовец одобрен със Заповед № 689/ 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИXIII-330 и ХXIII-332q361 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XII-331 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

28.08.2020 г. - Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

28.08.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XXV-121кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

15.07.2020 г. - заповед № 413 / 12.06.2020 г.

15.07.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XV-438 и XVI-438 в кв.54 с.Цонево одобрен със заповед № 413 / 12.06.2020 г.

02.07.2020 г. - Заповед № 414 / 12.06.2020 г.

02.074.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ VI и V-344 кв.18 с.Лопушна одобрен със Заповед № 414 /12.06.2020 г.

13.04.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

13.04.2020 г. - Заповед № 168 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

27.01.2020 г. - заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX и XX кв.29 с.Аспарухово одобрен със заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ на ПИ 24565.880.7 Дългопол одобрен със Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

18.10.2019 г. - Заповед № 1026 / 27.09.2019 г. на кмета на Община Дългопол

18.10.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XXV-77 и XXVI-77 кв.30 с.Поляците одобрен със заповед № 1026 / 27.09.2019 г.

16.10.2019 г. - заповед № 1030 / 27.09.2019 г. на кмета на Община Дългопол

16.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XVI-1405 кв.126 гр.Дългопол одобрен със заповед № 1030 / 27.09.2019 г.

10.10.2019 г. - Заповед № 992 / 20.10.2019 г. на Кмета на Община Дългопол

10.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХХ кв.11 с.Лопушна одобрен със заповед № 992 / 20.09.2019 г.

26.09.2019 г. - Заповед № 832 / 06.08.2019 г. на кмета на Община Дългопол

26.09.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ IX-151 кв.49 с.Партизани одобрен със заповед № 832 / 06.08.2019 г. на кмета на Община Дългопол

29.08.2019 г. - заповед № 731 / 04.07.2019ъ г. на кмета на Община Дългопол

29.08.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.15 с.Лопушна одобрен със заповед № 731 / 04.07.2019 г. на кмета на Община Дългопол

17.07.2019 г. - решение № 56-4 / 17.05.2019 г.

17.07.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.30 и кв.31 с.Аспарухово одобрен с решение на Общ.съвет № 56-4 / 17.05.2019 г.

17.07.2019 г. - Заповед № 689 / 24.06.2019 г.

17.07.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.2 с.Дебелец одобрен със заповед № 689 / 24.06.2019 г.

17.07.2019 г. - Заповед № 688 / 24.06.2019 г.

17.07.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ II-68 кв.19 с.Поляците одобрен със заповед № 688 / 24.06.2019 г.

26.06.2019 г. - Заповед № 615 / 31.05.2019 г. на Кмета на Община Дългопол

26.06.2019 г. - ПУП$ПР за изменение на УПИ XII-282 кв.29 с.Медовец одобрен със Заповед № 615 / 31.05.2019 г.

21.05.2019 г. - Заповед № 575 / 23.05.2019 г.

21.06.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I кв.54 гр.Дългопол одобрен със заповед № 575 / 23.05.2019 г.

20.06.2019 г. - Заповед № 494 / 13.05.2019 г. на Кмета на Община Дългопол

20.06.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XI-223, кв.39, с.Поляците одобрен със заповед № 494 / 13.05.2019 г.

30.04.2019 г. - Заповед № 385 / 24.04.2019 г. на Кмета на Община Дългопол

30.04.2019 г. - ПУП$ПР за изменение на УПИ I-691 кв.29 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 385 / 24.04.2019 г.

24.04.2019 г. - заповед № 283 / 04.04.2019 г.

24.04.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VI-1 и VII-1, кв.104, с.Цонево одобрен със заповед № 283 / 04.04.2019 г.

14.02.2019 г. - заповед № 41 / 17.01.2019 г. на Кмета на Община Дългопол

14.02.2019 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV-333 и V-333 в кв.11 с.Лопушна (част от КПИИ), одобрен със Заповед № 41 / 17.01.2019 г.

31.01.2019 г. - заповед № 36 / 31.01.2019 г.

31.01.2019 - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-38 кв.7 с.Медовец одобрен със заповед № 36 / 31.01.2019 г.

31.01.2019 г. - Заповед № 1201 / 11.12.2019 г.

31.01.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ III-68 кв.23 одобрен със Заповед № 1201 / 11.12.2018 г.

02.01.2019 г. - Заповед № 1149 / 04.12.2018 г.

02.01.2019 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-223, IV-223 и III-ритуална зала кв.18 с.Рояк одобрен със заповед № 1149 / 04.01.2019 г.

05.12.2018 г. - Заповед № 1056 / 30.10.2018 г.

05.12.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХI-за общежитие кв.21 с.Партизани одобрен със заповед № 1056 / 30.10.2018 г.

19.09.2018 г. - заповед № 1032 / 23.10.2018 г.

19.11.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-192 кв.33 с.Медовец одобрен със заповед № 1032 / 23.10.2018 г.

25.10.2018 г. - Заповед № 964 / 05.10.2018 г. на Кмета на Община Дългопол

25.10.2018 г. - ПУП-ПЗ на имот 78519.600л354 земл.Цонево одобрен със Зап. № 964 / 05.10.2018 г.

19.09.2018 г. - Заповед № 853 / 27.08.2018 г. на Кмета на Община Дългопол

19.09.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XI-273 и XII-273 кв.32 с.Медовец одобрен със Заповед № 853 / 27.08.2018 г.

11.09.2018 г. - Заповед № 758 / 25.07.2018 г. на кмета на Община Дългопол

11.09.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ III-68 кв.12 с.Партизани одобрен със заповед № 758 / 25.07.2018 г.

15.08.2018 г. - Заповед № 759 / 25.07.2018 г. на кмета на Община Дългопол

15.08.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ-дере в кв.29 с.Партизани одобрен със заповед № 759 / 25.07.2018 г. на кмета на Община Дългопол

06.08.2018 г. - ПУП-ПРЗ за УПИ I-26 кв.78а гр.Дългопол одобрен със Заповед № 700 / 09.07.2018 г.

30.07.2018 г. - Заповед № 630 / 14.06.2018 г.

30.07.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XVI-1225 кв.111 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 630 / 14.06.2018 г.

11.07.2018 г. - Заповед № 526 / 17.05.2018 г. на Кмета на Община Дългопол

11.07.2018 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-42 и XIV-42 кв.34 с.Сава одобрен със заповед № 526 / 17.05.2018 г.- самост. част на КПИИ

27.06.2018 г. - Заповед № 401 / 11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

27.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХI-307 и ХIV-307 в кв.30 с.Медовец одобрен със Заповед № 401 /11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

27.06.2018 г. - Заповед № 399 / 11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

27.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ II-214 и III-213 в кв.4 с.Медовец одобрен със Заповед № 399 /11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

25.06.2018 г. - Заповед № 399 / 11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

25.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ II-214 и III-213 в кв.4 с.Медовец одобрен със Заповед № 399 /11.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

25.06.2018 г. - Заповед №411 / 05.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

25.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ X,XI,XII,XIII,XVIII,XIX в кв.14 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 411 /05.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

25.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ X,XI,XII,XIII,XVIII,XIX в кв.14 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 411 /05.05.2018г. на кмета на Община Дългопол

06.06.2018 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V кв.8 Дебелец одобрен със заповед № 403 / 11.05.2018 г. на кмета на Община Дългопол

06.06.2018 г. - Заповед № 402 / 11.05.2018 г.

06.06.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ II-259 кв.32 с.Медовец одобрен със Заповед № 402 / 11.05.208 г. на кмета на община Дългопол

26/03/2018 - Заповед № 143 / 20.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

26/03/2018 - ПУП-ПР за изменение на УПИ II-"за общ.обслужване" и УПИ VІІІ- "за общ.обслужване" кв.14 с.Рояк одобрен със заповед № 143 / 20.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

23/03/2018 - Заповед № 152 / 21.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

23.03.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІІ-218 кв.39 с.Поляците одобрен със заповед № 152 / 21.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

14.03.2018 г. - Заповед № 141 / 20.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

14.03.2018 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-103 кв.9 с.Поляците одобрен със заповед № 141 / 20.02.2018 г. на кмета на Община Дългопол

08.03.2018 г. - Заповед № 116 / 09.02.2018 г. на Кмета на Община Дългопол

08.03.2018 г. - ПУП-ПЗ на УПИ І-за детска градина кв.45 с.Цонево одобрен със Заповед № 116 / 09.02.2018 г.

28.02.2018 г. - Решение на ОбС № 35-12 / 29.12.2017 г.

28.02.2018 г. - ПУП-Парцеларен план за "Оптична кабелна линия в землище с.Величково обл.Варна" одобрен с Решение № 35-12 / 29.12.2017 г. на ОбС

28.02.2018 г. - Решение на ОбС № 35-11 / 29.12.2017 г.

28.02.2018 г. - ПУП-Парцеларен план за "Захр. водопровод от помпена станция .................." одобрен с Решение № 35-11 / 29.12.2017 г. на ОбС - ІІІ ч.

28.02.2018 г. - ПУП-Парцеларен план за "Захр. водопровод от помпена станция .................." одобрен с Решение № 35-11 / 29.12.2017 г. на ОбС - ІІ ч.

28.02.2018 г. - ПУП-Парцеларен план за "Захр. водопровод от помпена станция по ул. "Г.Димитров" до о.т.199 на ул. "А.Иванов" - Дългопол, и до края на регулацията при ул. "Хр. Ботев" до водоем в земл. на гр.Дългопол" одобрен с Реш. № 35-11 / 29.12.2017 г. на ОбС - І ч.

13.02.2018 г. - Заповед № 60 / 19.01.2018 г.

13.02.2018 г. - ПУП-ПРЗ на имоти №00789.30.416 и 00789.30.549 по кадастр. карта на с.Аспарухова одобрен със Заповед № 60 / 19.01.2018 г. - част от КПИИ, за който е издадено Разр. за строеж № 4 / 19.01.2018 г.

29/01/2018 - ПУП-ПР за изменение на УПИ XІІ-62 и УПИ XІІІ-62 кв.12 с.Медовец одобрен със заповед № 10 / 8.01.2018 г. на кмета на Община Дългопол

29/01/2018 - Заповед № 10 / 26.01.2018 г. на кмета на Община Дългопол

28.12.2017 г. - Заповед № 1335 / 27.11.2017 г. на кмета на Община Дългопол

28.12.2017 г. - ПУП-ПРЗ на имот № 027016 по КВС на гр.Дългопол одобрен със Заповед № 1335 / 27.11.2017 г.

25.10.2017 г. - Заповед № 1164 / 05.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

25.10.2017 г. - ПУП-ПЗ на имот 000051 земл. гр.Дългопол одобрен със Заповед № 1164 / 05.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

24.10.2017 г. - Заповед № 1156 / 03.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

24.10.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІ кв.24 с.Медовец одобрен със заповед № 1156 / 03.10.2017 г. на кмета на Община Дългопол

24.10.2017 г. - Заповед № 1157 / 03.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

24.10.2017 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ Х-222, ХІ-223, ХІІІ-220 и ХІV-222 кв.39 с.Поляците одобрен със заповед № 1157 / 03.10.2017 г. на кмета на Община Дългопол

23.10.2017 г. - ПУП-ПЗ на имот 00789.Заповед № 1163 / 05.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

23.10.2017 г. - ПУП-ПЗ на имот 00789.30.528 с.Аспарухово одобрен сс Заповед № 1163 / 05.10.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

18.10.2017 г. - Заповед № 1141 / 29.09.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

18.10.2017 г. - ПУП-ПРЗ на имот 00789.30.549 с.Аспарухово одобрен сс Заповед № 1141 / 29.09.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

10.10.2017 г. - Заповед № 1014 / 22.08.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

10.10.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІ-302, VІІІ-302, ІХ-302, Х-302,303 кв.88 гр.Дългпол, одобрен със заповед № 1014 / 22.08.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

21.09.2017 г. - Заповед № 996 / 17.08.2017 г. на кмета на Община Дългопол

21.09.2017 г. - ПУП-ПРЗ на УПИ ХХV-205 кв.20 с.Аспарухово - част от КПИИ одобрен със заповед № 996 / 17.08.2017 г. на кмета на Община Дългопол

27.07.2017 г. - Заповед № 583 / 04.07.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

27.07.2017 г. - ПУП-ПЗЗ (част от КПИИ) за УПИ І-42 кв.34 с.Сава одобрен със Заповед № 583 / 04.07.2017 г.

17.07.2017 г. - Заповед № 499 / 13.06.2017 г. на кмета на Община Дългопол

17.07.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-63 и VІІІ-63 кв.22 с.Камен дял одобрен със заповед № 499 / 13.06.2017 г.

05-07-2017 г. - Заповед № 498 / 13.06.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

05-07-2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ-468 в кв.2 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 498 / 13.06.2017г. на Кмета на Община Дългопол

05-07-2017 г. - Заповед №500 / 13.06.2017 на Кмета на община Дългопол

05-07-2017 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.33 с.Партизани одобрен със Заповед №500 / 13.06.2017 на Кмета на община Дългопол

05.06.2017 г. - Заповед № 299 / 20.04.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

05.06.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.9 с.Цонево одобрен със заповед № 299 / 20.04.2017 г.

02.06.2017 г. - Заповед № 395 / 18.05.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

02.06.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІХ-229 в кв.1 с.Медовец одобрен със Заповед № 395 / 18.05.2017г. на Кмета на Община Дългопол

22.05.2017 г. - Заповед № 318 / 25.04.2017 г.

22.05.2017 г. - РУП (част от КПИИ) за УПИ VІІІ кв.9 Дебелец одобрен със Заповед № 318 / 25.04.2017 г.

22.05.2017 г. - ПУП-ПРЗ (част от КПИИ) за УПИ VІІІ кв.9 Дебелец одобрен със Заповед № 318 / 25.04.2017 г.

10.04.2017 г. - Заповед № 191 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

10.04.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІІ-27 в кв.12 с.Аспарухово одобрен със Зап. № 191 / 13.03.2017 г.

03.04.2017 г. - Заповед № 189 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

03.04.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-239 кв.39 с.Медовец одобрен със Заповед № 189 / 13.03.2017 г.

27.03.2017г. - Заповед № 190 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

27.03.2017г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ и УПИ VІІІ в кв.14 с.Рояк одобрен със Заповед № 190 / 13.03.2017 г.

14.03.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V и VІ в кв.100 гр.Дългопол одобрен със Зап. № 132 / 22.02.2017 г.

14.03.2017 г. - Заповед № 132 / 22.02.2017 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ V и VІ в кв.100 гр.Дългопол

02.03.2017 г. - Заповед № 40 / 13.01.2017 на Кмета на Община Дългопол

02.03.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХ-472 в кв.7 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 40 / 13.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - Заповед № 39 / 13.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ-1293 кв.119 гр.Дългопол одобрен със заповед № 39 / 13.01.2017 г.

16.02.2017 г. - Заповед № 55 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-664, ІІ-665, ІІІ-666, ХХХІІ-663 в кв.28 с.Аспарухово одобрен със заповед № 55 / 16.01.2017 г.

03.02.2017 г. - Заповед № 57 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

03.02.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.118 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 57 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - Заповед № 56 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІІ-56 и ІХ-56 в кв.13 с.Цонево одобрен със Заповед № 56 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - Заповед № 1359 / 06.12.2016 г.

20.01.2017 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-271 и ІХ-271 в кв.43 с.Медовец, одобрен със Заповед № 1359 / 06.12.2016 г.

04.01.2017 г. - Заповед № 1289 / 14.11.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

04.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-1404 в кв.126 гр.Дългопол одобрен със заповед № 1289 / 14.11.2016 г.

03.01.2017 г. - Заповед № 1291 / 14.11.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

03.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІV-175 в кв.22 с.Поляците одобрен със заповед № 1291 / 14.11.2016 г.

08.12.2016 г. - Заповед № 1313 / 17.11.2016 г. на кмета на Община Дългопол

08.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-77 и ХХІV-77 в кв.30 с.Поляците одобрен със заповед № 1313 / 17.11.2016 г.

02.12.2016 г. - Заповед № 1290 / 14.11.2016 г.

02.12.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.61а, с.Цонево одобрен със Заповед № 1290 / 14.11.2016 г.

01.12.2016 г. - заповед № 1173 / 18.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ-356 и ІІІ-357 кв.19 с.Лопушна одобрен със заповед № 1173 / 18.10.2016 г.

01.12.2016 г. - Заповед № 1154 / 10.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-252 кв.1 с.Медовец одобрен със заповед № 1154 / 10.10.2016 г.

01.12.2016 г. - Заповед № 1152 / 10.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-"училище" в кв.97а, гр.Дългопол одобрен със заповед № 1152 / 10.10.2016 г.

24.11.2016 г. - Заповед № 1176 / 18.10.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2016 г. - пуП-ПР за изменение на УПИ ХІХ-11 кв.1 с.Поляците одобрен със Заповед № 1176 / 18.10.2016 г.

10.11.2016 г. - Заповед № 1153 / 10.10.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

10.11.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІ-393 кв.28 с.Партизани одобрен със Заповед № 1153 / 10.10.2016 г.

04.10.2016 г. - Заповед № 1074/ 12.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

04.10.2016 г. - ПУП-ПРЗ на имот 00789.30.528 с.Аспарухово

04.10.2016 г. - Заповед № 1044 / 02.09.2016 г.

04.10.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІ-142 и VІІІ-142 в кв.6 с.Поляците одобрен със Заповед № 1044 / 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

27.09.2016 г. - ЗапЗаповед № 1045 / 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

27.09.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV в кв.33 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 1045/ 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

17.09.2016 г. - Заповед № 1014 / 30.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

17.09.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІ-280 в кв.3 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 1014/ 30.08.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.06.2016 г. - Заповед № 598 / 06.06.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.06.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-"читалище, мл.дом, кметство" в кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 598 / 06.06.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

18.04.2016 г. - Заповед № 215 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

18.04.2016 - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІV-264 и V-263 в кв.32 с.Медовец одобрен със Заповед № 215 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

11.04.2016 г. - Заповед № 213 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългополл

11.04.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХХІV-33 в кв.12 с.Аспарухово одобрен със заповед № 213 / 10.03.2016 г. на кмета на Община Дългопол

29.03.2016 г. - Заповед № 214 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългополл

29.03.2016 г. - ПУП-ПЗ на имот 000552 по КВС на с.Лопушна, одобрен със Заповед № 214 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

08.02.2016 г. - Заповед № 21 / 08.01.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

08.02.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-183 в кв.29 с.Медовец одобрен със Заповед № 21 / 08.01.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2015 г. - Заповед № 904 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2015 г. - ПУП-ПЗ на имот 000612 по КВС на с.Медовец, одобрен със Заповед № 904 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - Заповед № 906 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХІІ-186 в кв.10 с.Лопушна одобрен със Заповед № 906 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - Заповед № 905 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - ПУП- ПР за изменение на УПИ VІІІ, кв.123, гр.Дългопол одобрен със Заповед № 905 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.10.2015 г. - Заповед № 798 / 17.09.2015 г. на Кмета на Община Дългополл

08.10.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-1307 и ІІ в кв.120, гр.Дългопол, одобрен със Заповед № 798 / 17.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 726 / 26.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - ПУП-ПЗ на имот 200108 по КВС на с.Партизани, одобрен със Заповед № 726 / 26.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 787 / 16.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ Х-35 и ХІ в кв.9, с.Дебелец, одобрен със Заповед № 787 / 16.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 629 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-202 в кв.25, с.Цонево, одобрен със Заповед № 629 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

04.09.2015 г. - Решение № 73-4 / 26.06.2015г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Свързващо кабелно трасе към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" /част2/ одобрен с Решение № 73-4 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Свързващо кабелно трасе към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" /част1/ одобрен с Решение № 73-4 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Водопровод към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" одобрен с Решение № 73-3 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - Решение № 73-3 / 26.06.2015г. на Общински съвет

25.08.2015 г. - Заповед № 654 / 05.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-озел., кв.4, с.Сава, одобрен със заповед № 654 / 05.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - Заповед № 630 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-142, кв.17, с.Величково, одобрен със заповед № 630 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

30.07.2015 г. - Заповед № 535/ 08.07.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

30.07.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-47 в кв.9, с.Величково, одобрен със заповед № 535/ 08.07.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.07.2015 г. - Заповед № 417 от 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.07.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХІ-718 и ХХV-720, кв.46, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 417 / 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 3

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 2

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 1

09.07.2015 г. - Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на Общински съвет за одобряване на ПУП-ПП за водопр.откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 2

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 1

09.07.2015 г. - Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на Общински съвет за одобряване на ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец

26.06.2015 г. - Заповед № 412 от 01.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

26.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-1161 и ХV-1161, кв.105, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 412 / 01.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.06.2015 г. - Заповед № 403 от 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ-12 и ІІІ-12, кв.1, с.Поляците, одобрен със заповед № 403 / 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-301, ІV-301, V-301, кв.22, с.Медовец, одобрен със заповед № 416 / 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - Заповед № 416 от 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІІ-170, кв.28, с.Медовец, одобрен със заповед № 336 / 13.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - Заповед № 336 от 13.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

29.04.2015 г. - Заповед № 214 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

29.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІ-157, кв.23, с.Аспарухово, одобрен със заповед № 214/ 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.04.2015 г. - Заповед № 216 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-156 и VІІ-157, кв.24, с.Рояк, одобрен със заповед № 216 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - Заповед № 217 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-114, ХV-114 и ХVІ-113, кв.7, с.Партизани, одобрен със заповед № 217 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - Заповед № 215 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-757 и ХV-757, кв.45, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 215 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

11.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-95 и VІІ-95, кв.20, с.Аспарухово, одобрен със заповед № 33 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

11.02.2015 г. - Заповед № 33 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

02.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІІ-за магазин, кв.15, с.Медовец, одобрен със заповед № 34 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

02.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-153, кв.16, с.Поляците, одобрен със заповед № 32 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

Обяви, съобщения
ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..


Кампания споразумения 2020-2021

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®