Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - обяснителна записка

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 6

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 5

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 4

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 3

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 2

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 1

17.05.2022 г. - Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. за одобряване на ПУП-ПП

25.01.2022 г. - заповед № 1126 / 04.11.2021 г.

25.01.2022 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ III-54 кв.22 с.Арковна одобрен със заповед № 1126 / 04.11.2021 г.

25.01.2022 г. - Заповед № 1153 / 10.11.2021 г.

25.01.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-1 кв.20 с.Сладка вода одобрен със заповед № 1153 / 10.11.2021 г.

16.12.2021 г. - заповед № 1107 / 01.11.2021 г.

16.12.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-280 и XVIII-279,280 в кв.78 гр.Дългопол одобрен със заповед № 1107 / 01.11.2021 г.

04.11.2021 г. - Заповед № 987 / 21.09.2021 г.

04.11.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-1267 кв.115 гр.Длгопол в одобрен със заповед № 987 / 21.09.2021 г.

14.10.2021 г. - Заповед № 988 / 21.09.2021 г.

14.10.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-16 в кв.14 с.Партизани одобрен със заповед № 988 / 21.09.2021 г.

27.09.2021 г. - Заповед № 880 / 18.08.2021 г.

27.09.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-63 и IV в кв.14 с.Цонево одобрен със заповед № 880 / 18.08.2021 г.

07.09.2021 г. - Заповед № 803 / 13.08.2021 г.

07.09.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XXVIII-405 кв.30 с.Медовец одобрен със Заповед № 803 / 03.08.2021 г.

30.08.2021 г. - Заповед № 744 / 22.07.2021 г.

30.08.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ Х кв.7 с.Поляците одобрен със Заповед № 744 / 22.07.2021 г.

30.06.2021 г. - Решение № 25-4 / 25.06.2021 г. на Общински съвет

30.06.2021 г. - ПУП-ПП за обект „Оптично кабелно захранване за Приемо-предавателна станция VN4603, РРС Провадия/Рояк на „БТК” ЕАД от съществуваща шахта в сервитута на третокласен път III-208 преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 по КК на с.Рояк, общ.Дългопол, обл.

04.06.2021 г. - решение 24-9 / 20.05.2021 г. на ОбС

04.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ за УПИ I-53 и УПИ II-952 в новообр. кв.141 и нова улична регулация он ОТ 374 до ОТ 377 гр.Дългопол одобрен с решение 24-9 / 20.05.2021 г. на ОбС

04.06.2021 г. - заповед № 499 / 03.06.2021 г.

04.06.2021 г. - ПУП-ПЗ на ПИ 24565.502.2196 одобрен със заповед № 499 / 03.06.2021 г.

03.06.2021 г. - Заповед № 401 / 10.05.2021 г.

03.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-142 кв.22 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 401 / 10.05.2021 г.

14.05.2021 г. - Заповед № 322 / 12.04.2021 г.

14.05.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IX-93 кв.20 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 322 / 12.04.2021 г.

05.05.2021 г. - Заповед № 323 / 12.04.2021 г.

05.05.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VI-633 кв.18 с.Медовец одобрен със заповед № 323 / 12.04.2021 г.

23.04.2021 г. - Решение № 21-9 / 26.02.2021 г. на Общински съвет

23.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.29 и кв.30 с.Лопушна одобрен с решение 21-9 / 26.02.2021 г. на Общински съвет

22.04.2021 г. - Заповед № 204 / 10.03.2021 г.

22.04.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-571 и XVII-571 кв.31 гр.Дългопол одобрен със заповед № 204 / 10.03.2021 г.

16.04.2021 г. - Заповед № 205 / 10.03.2021 г.

16.04.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-104 кв.55 с.Партизани одобрен със заповед № 205 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - заповед № 216 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII-162 кв.30 с.Сава одобрен със заповед № 216 / 10.03.2021 г.

17.03.2021 г. - Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

17.03.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-526 и IX-училище в кв.53 с.Цонево одобрен със Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV кв.3 Дебелец одобрен със Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 71 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-262 кв.35 с.Цонево одобрен със заповед № 71 / 27.01.2021 г.

17.12.2020 г. - Заповед № 978 / 16.11.2020 г.

17.12.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IХ-635 в кв.16 с.Медовец одобрен със заповед № 978 / 16.11.2020 г.

10.11.2020 г. - заповед № 842 / 14.10.2020 г.

10.11.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-138-училище в кв.11 с.Цонево одобрен със заповед № 842 / 14.10.2020 г.

29.10.2020 г. - заповед № 817 / 07.10.2020 г.

29.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-341 и II-342 в кв.18 с.Медовец одобрен със заповед № 817 / 07.10.2020 г.

07.10.2020 г. - заповед № 646 / 14.08.2020 г.

07.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX-1219 и ХХ-1217,1218 кв.112 гр.Дългопол одобрен със заповед № 646 / 14.08.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 689 / 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-145 кв.16 с.Медовец одобрен със Заповед № 689/ 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИXIII-330 и ХXIII-332q361 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XII-331 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

28.08.2020 г. - Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

28.08.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XXV-121кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

15.07.2020 г. - заповед № 413 / 12.06.2020 г.

15.07.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XV-438 и XVI-438 в кв.54 с.Цонево одобрен със заповед № 413 / 12.06.2020 г.

02.07.2020 г. - Заповед № 414 / 12.06.2020 г.

02.074.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ VI и V-344 кв.18 с.Лопушна одобрен със Заповед № 414 /12.06.2020 г.

13.04.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

13.04.2020 г. - Заповед № 168 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

27.01.2020 г. - заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX и XX кв.29 с.Аспарухово одобрен със заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ на ПИ 24565.880.7 Дългопол одобрен със Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

Обяви, съобщения
Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®