Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

16.04.2021 г. - Заповед № 205 / 10.03.2021 г.

16.04.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-104 кв.55 с.Партизани одобрен със заповед № 205 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - заповед № 216 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII-162 кв.30 с.Сава одобрен със заповед № 216 / 10.03.2021 г.

17.03.2021 г. - Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

17.03.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-526 и IX-училище в кв.53 с.Цонево одобрен със Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV кв.3 Дебелец одобрен със Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 71 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-262 кв.35 с.Цонево одобрен със заповед № 71 / 27.01.2021 г.

17.12.2020 г. - Заповед № 978 / 16.11.2020 г.

17.12.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IХ-635 в кв.16 с.Медовец одобрен със заповед № 978 / 16.11.2020 г.

10.11.2020 г. - заповед № 842 / 14.10.2020 г.

10.11.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-138-училище в кв.11 с.Цонево одобрен със заповед № 842 / 14.10.2020 г.

29.10.2020 г. - заповед № 817 / 07.10.2020 г.

29.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-341 и II-342 в кв.18 с.Медовец одобрен със заповед № 817 / 07.10.2020 г.

07.10.2020 г. - заповед № 646 / 14.08.2020 г.

07.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX-1219 и ХХ-1217,1218 кв.112 гр.Дългопол одобрен със заповед № 646 / 14.08.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 689 / 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-145 кв.16 с.Медовец одобрен със Заповед № 689/ 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИXIII-330 и ХXIII-332q361 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XII-331 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

28.08.2020 г. - Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

28.08.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XXV-121кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

15.07.2020 г. - заповед № 413 / 12.06.2020 г.

15.07.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XV-438 и XVI-438 в кв.54 с.Цонево одобрен със заповед № 413 / 12.06.2020 г.

02.07.2020 г. - Заповед № 414 / 12.06.2020 г.

02.074.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ VI и V-344 кв.18 с.Лопушна одобрен със Заповед № 414 /12.06.2020 г.

13.04.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

13.04.2020 г. - Заповед № 168 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

27.01.2020 г. - заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX и XX кв.29 с.Аспарухово одобрен със заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ на ПИ 24565.880.7 Дългопол одобрен със Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®