Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

23.06.2022 г. - Обявление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

06.06.2022 г. - Обявление до Катя Димитрова Жекова от гр.Варна

01.06.2022 г. - Обявление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

30.05.2022 г. - Обявление до Мехмед Хасан Мехмед от с.Цонево за издадена заповед № 312 / 10.05.2022 г.

10.05.2022 г. - Обявление до Ибрям Юсеин Зюлкение от с.Цонево за издадена заповед № 312 / 10.05.2022 г.

05.05.2022 г. - Обявление за издадено разр. за строж № 3 / 04.05.2022 г.

03.05.2022 г. - Обявление за издадени решения на Общински съвет № 37-13, 37-15 и 37-16 от 15.04.2022 г. за разрешения за изработване на: ПУП-ПЗ на имот 57457.129.983 по кадастр. карта на земл. на с.Поляците; Специализиран ПУП по чл.54, ал.6 от ЗУТ за Концесия за добив с

23.03.2022 г. - Обявление до Марийка Атанасова Паскалева с неизв. адрес

10.03.2022 г. - Обявление за издадени заповеди № 160 и № 161 от 09.03.2022 г. за допускане изработване наПУП

01-03-2022 - Писмо №9400-258(7)/01.03.2022г.

18.02.2022 г. - Обявление до Тодор Василев Стоянов с пост. адрес в гр.Шумен и наст. адрес в гр.София

16.02.2022 - съобщение

26.01.2022 г. - Обявление до Гинка Георгиева Иванова и Иван Георгиев Георгиев от гр.Игнатиево, Димитър Георгиев Георгиев от гр.Варна, Теодора Василева Стоянова и Снежана Василева Стоянова от с.Здравец обл.Търговище

Обяви, съобщения
Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®