Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Гражданска регистрация и актосъставяне

НАЧАЛОНачало

- 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

- 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

- 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

- 2016 Издаване на удостоверение за наследници

- 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

- 2020 Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от СР на населението

- 2033 Възстановяване или промяна на име

- 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

- 2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки

- 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

- 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

- 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

- 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

- 2053 Припознаване на дете

- 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

- 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

- 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в България

- 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

- 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

- 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

- 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

- 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

- 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

- 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

- 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

- 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

- 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

- 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

- 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

- 2390 Комплектоване и проверка на документи км искане за установяване на българско гражданство

- 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®