Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Конкурси

НАЧАЛОНачало

18-05-2020 - Декларация за обработване и съхраняване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни във връзка с участие в обявен конкурс

18-05-2020 - Заявление за участие в конкурс

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АРХИВ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТУРИЗЪМ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

19-03-2020 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал в "Интегриран социален офис"

02.03.2020 г. - Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията - Приложение 3

02.03.2020 г. - Декларация за запознатост за ползване на лични данни - Приложение 2

02.03.2020 г. - - Заявление за участие – приложение 1

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"

20.01.2019 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността

20.01.2019 г. - Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността

17-12-2019 - Конкурс за длъжността „Стажант – одитор“ в Звено за вътрешен одит в Община Дългопол

13-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за директор на ОСП "Домашен социален патронаж"

11-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Главен архитект“ в община Дългопол, област Варна

05-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

12-11-2018 - Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж”

06-11-2018 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обяви, съобщения
ОБЯВА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община...
повече..


ОБЯВА

О Б Я В А
МКБППМН – Община Дългопол обявява една свободна позиция...
повече..


Обява за публикувани заповеди за разпределение на масиви за 2019-2010 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

повече..

Обява за откриване на бюджетна процедура

Обява за откриване на бюджетна процедура 2020


повече..
Интегриран социален офисЦАО

Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.

Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.

Справка за задължения


Електронен регистър


Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®