Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция по проект


     ПОКАНА


за участие в заключителна пресконференция по проект 


 „Активни за равни възможности”  по Договор BG05M9OP001-2.005-0014-C01


 


 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Дългопол организира заключителна пресконференция, провеждаща се в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.


Пресконференцията ще се проведе в гр.Дългопол, на 27.12.2018 г. /четвъртък/,


от 11:00 ч. в Общински спортен комплекс с. Аспарухово.


 По време на пресконференцията ще бъде представeна презентация на проекта, включваща:


1. Обща цел на проекта.


2. Целевите групи.


3. Срокове и финансови параметри.


4. Основните дейности и постигнати резултати  по проекта.


     Провеждане на дискусия.


 За допълнителна информация:


Община Дългопол, гр.Дългопол, ул.Георги Димитров №105


Лице за контакти:  Денница Димитрова – Координатор проект


0517/22185


0882872230


ipa@dalgopol.org


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд”.


 


 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®